ARTIST OF THE YEAR

ARTIST OF THE YEAR
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016

ALL ARTISTS

Artist of the year list

1. Bela Prasad / Gaziabad/Up/10
2. Bhavna Yadav / Gurgaon/ Haryana/10
3. Dr.Abdul Malik Ansari/Saharanpur/UP/10
4. Maryum Sandhu/Lahore/Pakistan/10
5. Seema Gupta/Noida/UP
6. Sharmila Aravind/Bangalore/Karnataka /10
7. Shivani Khetan/Noida/Up/10
8. Srikala Gangi Reddy/Bangalore/Karnataka/10
9. Tanisha Bakshi/ Gurgaon/ Haryana/10
10. Vineeta Raghuvanshi /New Delhi/10
11. Vincent Philip/Faridabad/Haryana/10
12. Ayesha Khanam/Aligarh/Up/5
13. Neetu Bala/Ludhiana/Punjab/5
14. Dibyendu Bhadra
15. Inderjeet Grover/Delhi (Spl Invities)
16. B G Narayan Rao/ Mumbai/ Maharashtra/2
17. B Sridevi Rao/ Mumbai/Maharashtra/2
18. Angelika Thaman/Noida/Up/1
19. Anuradha Pal/New Delhi/Delhi/1
20. Baridnder Kaur/Pratap Bagh/Delhi/1
21. Deepa Singh/ Amritsar/Punjab/1
22. Dr. Hemantkumar S. Pandya/ Ahmadabad/Gujarat/1
23. Kailash Chand Saini/Jaipur/Raj/1
24. Saru Sharma/Ludhiana/ Punjab/1
25. Sahil Jain/ Ludhiana /Punjab
26. Seema Khare/ Gwalior/M.P/1
27. Annika/Pratap Bagh/Delhi/1/ Baridndar
28. Chandan Goyal/ Pratap Bagh, Delhi/1 /Barinder
29. Chetanya Kalra/ Priyadarshini Vihar, New Delhi/ Barinder
30. Gaurish Ramani/ Manav Sthali Junior School/New Delhi/1/Barinder
31. Lavish Bhatia/Pachim Puri/ Delhi/1/Baridnder
32. Moulik Vohra/Gujrawalan Town/Delhi/1/Barinder
33. Saloni Jain/ Presidium School, Ashok Vihar, New Delhi/1/Barinder
34. Samridhi Diwan/Pratap Bagh/Delhi/1/Barinder
35. Suhani Jain/ Presidium School, Ashok Vihar, New Delhi/1/Barinder
36. Surta Goyal/ Kamla Nagar, Delhi/1/ Barinder
37. Venya Vohra/Kamla Nagar/Delhi/1/Barinder